Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které umožňuje přeměňovat sluneční záření na elektrickou energii. Zabýváme se zejména fotovoltaikou pro rodinné domy s instalací panelů na střechu o výkonu do 50 kWp, které je možné provozovat bez licence a živnostenského listu. Díky pokročilé technologii fotovoltaických panelů a střídačů se stávají elektrárny investicí s dobrou návratností, které pomáhá i dotační program Nová zelená úsporám z programu Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Proč si nainstalovat sluneční elektrárnu?

Protože slunce faktury neposílá, snížím podíl elektrické energie mnou odebírané ze sítě, stanu se méně závislý na distributorech energií, současný trend zvyšování cen energií mě nebude až tolik tížit. Na instalaci elektrárny dostanu dotaci a současně budu mít šetrný zdroj energie k životnímu prostředí.

Fotovoltaická elektrárna připojená k distribuční síti

Pokud dům má zřízenou elektrickou přípojku a vy máte zájem o fotovoltaickou elektrárnu, nabízí se realizace fotovoltaické elektrárny s připojením do sítě. Při nedostatku slunečního záření budete odebírat elektřinu ze sítě, stejně tak, jako to děláte teď. Jakmile vysvitne slunce a panely začnou vyrábět elektřinu, budete nahrazovat síťovou elektřinu elektřinou vlastní. Jestliže budete vyrábět více elektřiny, než je aktuální spotřeba v domě, pak existují čtyři možnosti, jak naložit se vzniklými přetoky:

  1. posílat elektřinu do distribuční sítě a prodávat ji některému z obchodníků s elektřinou - většina obchodníků Vám bohužel nezaplatí to, co očekáváte
  2. přesměrovat výkon do ohřevu vody – do stávajících nebo nově instalovaných ohřívačů vody pomocí optimizérů, které připojují plynule zátěž ohřívače dle aktuální nad výroby - většinou varianta s nejlepší návratností investice
  3. automaticky utlumit výrobu – nevýhodné z hlediska využití systému a návratnosti investice
  4. ukládat přebytky do baterií pro pozdější spotřebu - lepší využití celkové výroby pro spotřebu v domácnosti s možností zálohy domácnosti při výpadku sítě - je třeba počítat s delší celkové návratnosti investice vzhledem k investici do baterií

Výše uvedené možnosti můžete kombinovat, což umožnuje maximální využití vlastní vyrobené energie a lepší ekonomiku systému. Každý dům má svá specifika, které je třeba důsledně posoudit z hlediska optimálního návrhu fotovoltaického systému, tak aby se docílilo maximálního využití výroby z fotovoltaické elektrárny pro spotřebu v domácnosti.

Fotovoltaické panely obvykle používáme od společnosti Canadian Solar či München Elektricprodukte, případně jiných aktuálně dostupných na trhu. Střídače používáme od výrobců GoodWe nebo RCT Power, s použitím pro bateriové systémy, ale i systémy bez baterie. Baterie od společnosti BYD a RCT Power. K řízení a optimalizaci spotřeby instalujeme Wattroutery od společnosti SOLAR controls s.r.o.

Fotovoltaické elektrárny se řadí mezi nízko údržbová zařízení, které vyžadují po své instalaci jen minimální údržbu. Záruka fotovoltaických panelů je obvykle 10 a více let na funkčnost a 25 let na garanci výkonu 80 %. Záruka na funkčnost u střídače je obvykle 5 let a na baterií je 10 let. Záruka na ostatních komponentů a montáž je 3 roky.

Fotovoltaika s ukládáním energie do vody

Jednou z možností využití fotovoltaických panelů je uložení vyrobené energie do vody. Jedná se o fotovoltaické panely připojené přes invertor, který převede stejnosměrný proud na střídavý modifikovaný sinusový proud, který lze použít pro napájení topných spirál stávajících zásobníků vody i nově instalovaných pro zvýšení kapacity vody. Pro tyto instalace lze využít dotační program Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám light.

Proč se rozhodnout právě pro nás?

  • Nabídku sestavujeme zákazníkovi individuálně, na základě získaných informací od zákazníka.
  • Podle technických možností domu, aby navrhované řešení splňovalo technickou i ekonomickou stránku. K návrhu systému je zapotřebí získat informace o objektu, kde má proběhnout instalace. Důležité jsou požadavky zákazníka na systém, celková roční spotřeba domácnosti, počet osob v domácnosti, stávající domácí spotřebiče, připravenost domu k instalaci, stav střechy, sklon střechy, směrovost střechy, stav stávajícího elektroměrového rozvaděče, stav domovní rozvodnice, možnosti prostupů pro instalaci, úpravy stávajícího bleskosvodného systému, úprava rozvodnice pro zálohování spotřebičů a celá řada dalších technických detailů, které je třeba vyřešit před započetím realizace, aby realizace proběhla bez větších zdržení a problémů.
  • Instalaci provádíme kompletně, není třeba zajišťovat ze strany zákazníka další montážníky a související služby. Mimo samotné instalace a zprovoznění systému zajištujeme kompletní služby, tedy zajištění projektové dokumentace, posudek fotovoltaického systému, výchozí revizní zprávu, komunikaci s provozovatelem distribuční sítě se zajištěním umožnění trvalého provozu v distribuční síti, výchozí revizní zprávu a podání žádosti o dotaci z fondu Nová zelená úsporám.

Kombinace fotovoltaiky s termočerpadlem

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou moderní zařízení, díky kterým můžete pohodlně topit i ohřívat teplou užitkovou vodu a případně i chladit. Díky tomu, že jde o velmi ekologický princip přeměny energie, můžete na pořízení tepelných čerpadel získat z dotačního programu Nová zelená úsporám z programu Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech dotaci dle instalovaného systému.

Termočerpadlo odebírá teplo ze vzduchu a předávají ho do klasického topného systému stavby. Efektivně nahrazují jiné způsoby vytápění, jako je plynový či elektrický kotel, kotel na pevná paliva – uhlí, kotel na pelety – dřevo i elektrické přímotopy.

Tepelná čerpadla typu voda vzduch si získávají na našem trhu stále větší oblibu. Představují ekonomicky výhodný zdroj vytápění, snadno se instalují a jednoduše s nimi nahradíte libovolný stávající zdroj tepla. Pokud tedy i vy uvažujete o alternativním, energeticky úsporném vytápění, pak vám čerpadla voda vzduch vřele doporučujeme.

Termočerpadlo v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou, je ideální volbou pro efektivní vytápění i chlazení budov. Zejména při propojení mezi střídačem a regulátorem tepelného čerpadla, je možné řídit výkon kompresoru termočerpadla dle aktuálního výkonu fotovoltaiky a tím maximálně zúročit produkci z FVE.

Zaměřujeme se na termočerpadla v monoblokovém provedení, tedy pouze venkovní jednotka propojená s topným systémem přímo topnou vodou. Do domu se instaluje taktovací nádrž s bivalentním zdrojem tepla a zásobník teplé užitkové vody.

Náklady na vytápění a ohřev vody jsou individuální u každého objektu. Investice do tepelného čerpadla se obvykle vrátí už během prvních 4-8 let provozu.

Neváhejte se na nás obrátit!